ยินดีต้อนรับสู่....ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด( Center of Physical Therapy Continuing Education) ..................