หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password
Remember me?


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
ชุดวิชา"สรุปสาระสำคัญของกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด"1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61
สาระการเรียนรู้
CardioPulmonary
ระบบทางเดินหายใจ
Variety
ระบบอื่นๆ
Neuro
ระบบประสาท
Anatomy
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา Applied Anatomy & Biomechanics
Musculo Skeletal
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยจะอาศัยคุณสมบัติการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ทำให้กระดูกและข้อต่อเกิดการเคลื่อนไหว และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
ELearnPT เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สามารถลงทะเบียนและหากสอบผ่านการทดสอบ80%จึงจะสามารถเก็บหน่วยคะแนนได้50หน่วยคะแนนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดของใบอนุญาตของสมาชิก
ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้หลายครั้ง แต่ต้องสอบผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับหน่วยคะแนน
Physical Therapy Continuing Education 2017
license agreement Version : 5.0