หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password
Remember me?


  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้
CardioPulmonary
ระบบทางเดินหายใจ
Variety
ระบบอื่นๆ
Neuro
ระบบประสาท
Anatomy
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา Applied Anatomy & Biomechanics
Musculo Skeletal
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยจะอาศัยคุณสมบัติการหดตัวของใยกล้ามเนื้อ ทำให้กระดูกและข้อต่อเกิดการเคลื่อนไหว และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
ELearnPT เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด สามารถลงทะเบียนและหากสอบผ่านการทดสอบ80%จึงจะสามารถเก็บหน่วยคะแนนได้50หน่วยคะแนนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น-สิ้นสุดของใบอนุญาตของสมาชิก
ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้หลายครั้ง แต่ต้องสอบผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับหน่วยคะแนน
Physical Therapy Continuing Education 2017
license agreement Version : 5.0