เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
978
การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อไหล่ 29-08-2561
18.5
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
960
Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease รุ่นที่ 2/2561 20-08-2561
64.5
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สมทบ)
872
Ergonomics Applications: PT Researches to Practices 18-08-2561
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
918
Physical Therapy Management in Balance and Fall Prevention for Elderly with Dementia 18-08-2561
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
983
หลักสูตรผู้บริหารสำหรับหัวหน้าหน่วยงานกายภาพบำบัด 16-08-2561
14
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
986
BDMS Academic Annual Meeting 2018 : Spine 16-08-2561
5.8
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
971
Current Clinical Practice and Updates Cardiac Rehabilitatuon 09-08-2561
11.5
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
970
The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018) and 1st Quality Day 2018 08-08-2561
6
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
985
Healthcare in Thailand 4.0 08-08-2561
16.5
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
989
การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด 06-08-2561
13
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
11 to 143 of 133 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753