เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1153
Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders รุ่นที่ 2 26-11-2562
17.5
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1227
Practicum in Cardiopulmonary Exercise Testing (เชียงใหม่) 23-11-2562
6
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1198
Visceral Manipulation I 21-11-2562
24.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1218
Leadership for Senior Physical Therapist 21-11-2562
13.8
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
1229
การประเมินและจัดการการชดเชยความผิดปกติของร่างกายโดยการรักษาด้วยมือ 21-11-2562
11.8
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1226
Practicum in Cardiopulmonary Exercise Testing (กรุงเทพฯ) 20-11-2562
12
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1220
การใช้ความร้อนตื้นในการลดปวดและผ่อนคลาย: แผ่นประคบร้อนและลูกประคบสมุนไพร 18-11-2562
7.5
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1233
การป้องกันการล้ม : ความลับของการล้ม 16-11-2562
14.5
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1225
นวดทางการกีฬา (Sport Massage) 14-11-2562
14
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1213
The role of Physical Therapy in Palliative care for Cancer patient 13-11-2562
15.8
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
21 to 163 of 143 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753