เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1170
Performance Wellness and Injury Prevention 05-09-2562
14.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1166
Assessment and management of knee injury in sports 04-09-2562
19
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
1148
Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Cervical and Upper Back Pain 02-09-2562
33.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1102
Technology Virtual Reality for Neurological Rehabilitation 31-08-2562
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1179
New Innovation for Physical Therapy Devices & Basic principle of Teaching for PT Clinical Instructor 29-08-2562
12.5
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
1147
Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain and Pelvic Disorders 26-08-2562
33.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1162
Pilates Adaptations for People with Scoliosis Supporting the Teachings of the Schroth Method 23-08-2562
22
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1183
The 5th ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility impairment 21-08-2562
19
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1177
Advanced Cardiac Rehabilitation 20-08-2562
15
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1194
Visceral Manipulation I 17-08-2562
24.8
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
21 to 175 of 155 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753