เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1165
The excellence in use of laser therapy on sports injuries for Physical Therapy 26-07-2562
5.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1172
Clinical reasoning of functional analysis base on biomechanics and anatomy linkage 22-07-2562
14
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1173
Physical therapy management in cardiopulmonary and neurological in pediatrics patients 22-07-2562
14
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1175
Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 1 21-07-2562
14
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1164
กายภาพบำบัดแบบบูรณาการสำหรับผู้ป่วย CKD 18-07-2562
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1101
Physical Therapy for Health Promotion in Specific Disease 13-07-2562
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1123
Dyspnea Management for Physical Therapy 11-07-2562
12.3
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1169
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ 10-07-2562
10.6
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1152
Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders รุ่นที่ 1 09-07-2562
17.5
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1168
Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 08-07-2562
29
โรงพยาบาลขอนแก่น
41 to 195 of 155 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753