เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1078
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 07-10-2562
17.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1069
A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation 20-06-2562
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1059
Role of physical exercise for managing physical 13-06-2562
16
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1077
สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 01-06-2562
13
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1076
Anatomy Trains in Structure and Function 02-05-2562
26.8
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1071
Update New Trend of Physical Fitness and Performance in Health and Wellness 16-03-2562
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1075
How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession 09-03-2562
11
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1070
Vojta Therapy รุ่นที่ 4 คอร์ส D 18-02-2562
48
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1074
Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders 16-02-2562
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1073
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 05-02-2562
17.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1 to 130 of 130 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753