เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1267
กายภาพบำบัดในภาวะความบกพร่องการเคลื่อนไหวข้อไหล่ รุ่นที่ 2 04-11-2563
18
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1309
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Exercise Course for Exercise Professionals: Part I 28-09-2563
12
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1308
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B 25-09-2563
18.3
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1307
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 21-09-2563
18.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1277
เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ ครั้งที่ 3 14-09-2563
29
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1306
Visceral Manipulation II 27-08-2563
25.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1305
Visceral Manipulation I 22-08-2563
25.8
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
1265
Physical Therapy management in Arrhythmia 19-08-2563
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1281
Therapeutic Thai Massage for Musculoskeletal Disorders 10-08-2563
69.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1255
A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation รุ่นที่ 2 18-06-2563
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 to 176 of 176 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 02-1439753