เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1267
กายภาพบำบัดในภาวะความบกพร่องการเคลื่อนไหวข้อไหล่ รุ่นที่ 2 04-11-2563
18
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1265
Physical Therapy management in Arrhythmia 19-08-2563
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1255
A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation รุ่นที่ 2 18-06-2563
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1260
International Classification of Functioning, Disability and Health Model and Clinical Decision Making 06-06-2563
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1241
Functional exercise for chronic musculoskeletal condition 04-06-2563
15.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1254
Trunk rehabilitation in Neurological patients 21-05-2563
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1232
นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก 19-03-2563
13.3
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
1253
Clinical reasoning and decision making in management of spine 09-03-2563
21
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1264
Corrective exercise to enhance mobility and stability 07-03-2563
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1266
กายภาพบำบัดในภาวะความบกพร่องการเคลื่อนไหวข้อไหล่ รุ่นที่ 1 04-03-2563
18
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1 to 151 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753