เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1240
Neuro-orthopedics approach for lumbopelvic disorders 27-02-2563
14.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1251
Movement Analysis & Education Strategies Course’ for children with Cerebral Palsy and similar neurological conditions (MAES Therapy) 24-02-2563
59.8
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (สมทบ)
1259
Physical Therapy and Pulmonary Rehabilitation for Respiratory Diseases : Clinical Workshop 17-02-2563
14
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1258
Physical Therapy and Pulmonary Rehabilitation for Respiratory Diseases 15-02-2563
15
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1262
ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ 15-02-2563
63
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1263
เภสัชวิทยาสำหรับการฟื้นฟู 15-02-2563
50
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1242
Intensive Course for Musculoskeletal Ultrasound Imaging 12-02-2563
20
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1189
Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 5 09-02-2563
14
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1257
Return to physical activity and sport after cardiac event 07-02-2563
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1246
Brain1(B1): Brain Tissue, Nuciei, Fluid & Autonomic nervous System 06-02-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
11 to 161 of 151 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753