เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1250
Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques 17-01-2563
15
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1243
Lymph Drainage Therapy 1 (LDT1): Fluid Dynamics-Lymphatic Pathway-Anatomical Integrity 13-01-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1248
Muscle Testing & Integrated Exercise for Physical Therapy 11-01-2563
15
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1205
ซ่อมช่วงล่าง!: Les Manipulations for physiotherapist 08-01-2563
19.5
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
1188
Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 4 05-01-2563
14
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1247
การเคลื่อนไหวบำบัดสำหรับภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุล 25-12-2562
21
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1236
Updated Chest physical therapy management 19-12-2562
13
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วางแดนดิน(สมทบ)
1239
COURSE B: INTERMEDIATE VESTIBULAR REHABILITATION 19-12-2562
14.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1222
Topic A: Shoulder complex Management(วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562) 18-12-2562
14
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1221
Topic A: Shoulder complex Management (วันที่ 17 ธันวาคม 2562) 17-12-2562
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 to 153 of 143 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753