เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1052
PPT: Pain and physical therapy for cervicothoracic disorders 19-12-2561
18
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1053
งานพัฒนาคุณภาพบริการ และงานวิจัยทางกายภาพบำบัด 19-12-2561
7
โรงพยาบาลหาดใหญ่
1046
OHSU Essential Management in Critical Care Rehabilitation 18-12-2561
12.3
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
1045
Interpretation of Electrocardiogram and Echocardiogram for Physical Therapist 16-12-2561
7.5
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1038
Intermediate vestibular rehabilitation 13-12-2561
16
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1037
Basic vestibular rehabilitation 11-12-2561
16
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1044
Blood Flow Restriction Technique (BFRT) 09-12-2561
11
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1051
Clinical reasoning and management for physical therapy in spine 06-12-2561
20
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
992
การจัดการและฟื้นฟูการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจจากภาวะการหายใจล้มเหลวทางคลินิก 03-12-2561
23.3
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1043
การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Leader for Change) 03-12-2561
11.8
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
11 to 135 of 125 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753