เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
833
New directions and considerations in neurorehabilitation 28-11-2560
10.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
793
BDMS-Matheson center : Ergonomics 31-08-2560
15.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
795
Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis 31-08-2560
24
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
791
Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs 19-08-2560
5.2
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
773
Updated physical therapy management in stroke 26-07-2560
18.3
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
783
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 05-07-2560
13.8
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
729
Stroke Survivor: An Effective Management through Physical Therapy 27-06-2560
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
730
Physical Therapy in individuals in Parkinson?s Disease 27-06-2560
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
731
Workshop: Respiratory and Skeletal Muscles Training in COPD 27-06-2560
6.5
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
732
Therapeutic Thai Massage in Musculoskeletal disorders 27-06-2560
6.8
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
121 to 300 of 180 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com