เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
868
สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 21-04-2561
13
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
900
Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 2 21-04-2561
6.3
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
899
Shock Wave Therapy and Laser Therapy รุ่นที่ 1 20-04-2561
6.3
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
894
Functional and Postural Conditioning Exercise 18-04-2561
18
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
898
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทางคลินิกในกายภาพบำบัดทางการกีฬา 09-04-2561
7
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
879
Update OHSU Recommendation for Neuro-Rehabilitation 02-04-2561
4
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
880
Being a Smart Runner with Basic Physical Managements 02-04-2561
16
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
893
Current trends Physical Therapy management falls in older adults : Fall prevention and rehabilitation 31-03-2561
14
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
856
Therapeutic Watsu 29-03-2561
13
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
865
Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome and Tibiofemoral arthritis 28-03-2561
14.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 to 142 of 122 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753