เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1078
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 07-10-2562
17.5
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1200
The Beginning: Vestibular Rehabilitation 05-10-2562
8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1203
Aquatic fitness-Intermediate level (AQF-I) 05-10-2562
12
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1185
Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) 03-10-2562
14.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1195
Anatomy Trains in Structure and Function 03-10-2562
26.8
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1202
Aquatic fitness-Basic level (AQF-B) 02-10-2562
20
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1207
Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) รอบพิเศษ 30-09-2562
14.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1186
Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 2 22-09-2562
14
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1184
Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2) 13-09-2562
15
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1170
Performance Wellness and Injury Prevention 05-09-2562
14.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
21 to 173 of 153 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753