เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1123
Dyspnea Management for Physical Therapy 11-07-2562
12.3
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1169
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัติ 10-07-2562
10.6
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1152
Know brain No pain: Myofascial application for lumbopelvic disorders รุ่นที่ 1 09-07-2562
17.5
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1168
Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 08-07-2562
29
โรงพยาบาลขอนแก่น
1139
Management in children with intellectual disability and learning disorder 04-07-2562
13
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1146
Sensory Based Motor – Behavior Screening 04-07-2562
12.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1160
การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง 04-07-2562
13.8
โรงพยาบาลยะลา
1156
Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-I) รอบแรก 03-07-2562
20
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1159
Weight Training and Injury Prevention : Anatomy and Biomechanics for Exercise from Basic to Gym (B2G) 29-06-2562
14
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1155
Therapeutic Watsu 28-06-2562
13
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
21 to 180 of 160 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753