เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1104
การพัฒนาเครือข่ายบริการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ด้านทักษะทางภาษและการพูดและการกลืนเบื้องต้น 27-03-2562
19
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1096
2nd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 25-03-2562
41.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1099
Application of taping techniques and management for ankle and foot problems 24-03-2562
14
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1085
เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 1 18-03-2562
29.5
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1071
Update New Trend of Physical Fitness and Performance in Health and Wellness 16-03-2562
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1105
Application of taping techniques and management for ankle and foot problems 14-03-2562
7
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1103
Application of taping techniques and management for ankle and foot probleams 14-03-2562
7
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1084
การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 13-03-2562
19.3
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1089
HA National Forum ครั้งที่ 20 13-03-2562
15.5
สภากายภาพบำบัด
1095
กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น 11-03-2562
33
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
21 to 169 of 149 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753