ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
705
*สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 2560-05-20
12
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
704
Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 2560-04-29
13
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
735
Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1,2) 2560-04-28
13.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
722
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) 2560-04-08
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
702
การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 2560-04-05
6
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
723
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (ช่วงที่ 2) 2560-04-02
19.3
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
721
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน 2560-03-29
19.3
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
699
Exercise Prescription for Special Conditions 2560-03-28
12
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
695
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (Work Shop) 2560-03-17
2.5
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
703
Anatomy Trains in Structure and Function 2560-03-16
26.8
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
31 to 128 of 98 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 20 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา


กระดานสนทนา

หัวข้อ
ผู้เขียน
วันที่
อบรมหัวข้อ 701 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ ก.6582
2017-03-22
รพัส684 คะแนนยังไม่ขึ้นคะ กรรณิการ์
2017-03-20
670 คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ก.6838
2017-03-10
681 คะแนนยังไม่ขึ้นครับ วิทวัส อินต๊ะเสนา
2017-03-06
คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ
2017-02-26
ยังไม่ได้รับคะแนน หัวข้อ 639
2017-02-23
โครงการ717 ภัทร
2017-02-21
เข้าระบบไม่ได้ พิยาวรรณ
2017-02-12
สอบถามโครงการ693 อาร์ม
2017-02-06
คะแนนหัวข้อ 638 ยังไม่ขึ้นครับ ก.7030
2017-02-06

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753