เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1105
Advanced Functional Therapy and correction techniques in Lumbosacral dysfunction 22-05-2562
22.8
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1094
Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait and Balance Performance 22-05-2562
16.5
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1125
Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving 22-05-2562
16.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1131
Blood Flow Restriction Technique and Updated OHSU Knee Rehabilitation for Physical Therapist 21-05-2562
12.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1127
Modern pain management for lumbopelvic disorders 18-05-2562
13
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1128
การฟื้นฟูความสามารถสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทโดย ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 18-05-2562
12.8
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัด รพ.กรุงเทพภูเก็ต (สมทบ)
1120
Lumbar Instability: challenging management 16-05-2562
10
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1130
นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในการดูแล cervical spondylosis with myelopathy (CSM) 15-05-2562
8.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1121
เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย 13-05-2562
7
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1115
Structural Essentials: Fans of The Hip 07-05-2562
19.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
31 to 194 of 164 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753