เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1310
การรักษากายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท (Stroke Rehabilitation) 01-04-2563
19.5
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1312
Improvement & Innovation : การพัฒนาและนวัตกรรม 01-04-2563
6.5
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(สมทบ)
1301
Update OHSU : Recommendation for Stroke Rehabilitation 31-03-2563
3.4
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1290
Motor control, motor learning and movement therapy 24-03-2563
20
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1303
Structural Essentials: Tensegrity Spine 24-03-2563
12.5
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1278
การจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 23-03-2563
70
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1279
กายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท 23-03-2563
69.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1300
Advanced Work Hardening: How to deal with difficulty patient 23-03-2563
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1311
Corrective exercise and Motor control dysfunction 23-03-2563
20.3
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1299
STRONG HEART (วัดความฟิตด้วย VO2 max) 21-03-2563
12
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
31 to 206 of 176 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร 02-1439753