เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1066
Medical imaging 01-02-2562
63
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1067
Leadership 01-02-2562
50
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1068
Pain 01-02-2562
45
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1072
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 01-02-2562
17.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1063
OHSU Recommendation for Blood Flow Restriction and Knee Rehabilitation 31-01-2562
4.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1057
Integration of Cardiac and Stroke Rehabilitation Program 23-01-2562
13
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1062
OHSU Essential Management in Sport Medicine Rehabilitation 14-01-2562
12.8
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
1048
Management of lower quadrant problems ( 25 ธันวาคม 2561) 25-12-2561
7
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1044
Blood Flow Restriction Technique (BFRT) 09-12-2561
11
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1051
Clinical reasoning and management for physical therapy in spine 06-12-2561
20
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
41 to 189 of 149 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753