เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1202
Aquatic fitness-Basic level (AQF-B) 02-10-2562
20
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1207
Mulligan concepts : Course A (Upper quadrant) รอบพิเศษ 30-09-2562
14.3
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1166
Assessment and management of knee injury in sports 04-09-2562
19
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ[สมทบ]
1214
โครงการต่อเนื่อง 4 โมดูล Mini MBA in Business Care 01-09-2562
16
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1179
New Innovation for Physical Therapy Devices & Basic principle of Teaching for PT Clinical Instructor 29-08-2562
12.5
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา
1199
Updated OHSU Recommendation for Cognitive Communication 29-08-2562
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1177
Advanced Cardiac Rehabilitation 20-08-2562
15
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1212
หลักสูตรระยะสั้น ( 4 เดือน ) สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชน รุ่นที่ 3 19-08-2562
62
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1181
พัฒนาศักยภาพระบบบริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 16-08-2562
6.3
โรงพยาบาลขอนแก่น
1182
Clinical and Therapeutic Exercise for Functional Movement by Redcord 03-08-2562
11.5
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
41 to 187 of 147 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753