เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1088
ชีวิตกับการเรียนรู้ในฐานะโรงเรียนแพทย์ 05-04-2562
6
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล(สมทบ)
1097
ACS and Preventive cardiology in rehabilitation aspect 29-03-2562
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1081
เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด 27-03-2562
20.3
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1091
Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B) ช่วงที่ 1 27-03-2562
19.5
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง (สมทบ)
1096
2nd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 25-03-2562
41.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1073
Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A 05-02-2562
17.5
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1064
Screening for medical disorder 01-02-2562
45
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1065
Innovation 01-02-2562
30
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1066
Medical imaging 01-02-2562
63
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1067
Leadership 01-02-2562
50
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
51 to 214 of 164 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753