เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1289
3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis 16-03-2563
35.5
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1272
OHSU Essential Management in Neurodegenerative Rehabilitation 2020 20-02-2563
14.5
โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
1257
Return to physical activity and sport after cardiac event 07-02-2563
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1246
Brain1(B1): Brain Tissue, Nuciei, Fluid & Autonomic nervous System 06-02-2563
24
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
1261
Updated OHSU Recommendation for Neurodegenerative Disease 07-01-2563
6.5
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
1254
Trunk rehabilitation in Neurological patients 30-11-2562
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1260
International Classification of Functioning, Disability and Health Model and Clinical Decision Making 30-11-2562
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1264
เลื่อนจัดอบรมยังไม่มีกำหนดCorrective exercise to enhance mobility and stability 30-11-2562
3.5
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1278
การจัดการขั้นสูงในความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 30-11-2562
70
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1279
กายภาพบำบัดสำหรับการฟื้นฟูความสามารถทางระบบประสาท 30-11-2562
69.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 to 230 of 180 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com