เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม


โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1110
Evidence based on physical therapy modality 13-06-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1122
International Seminar in Clinical Usefulness in Cardiopulmonary Exercise Testing 13-06-2562
12
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
1106
Reform: Physical Therapy Roles 12-06-2562
5.2
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1149
Palliative care for physical therapy 10-06-2562
12
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1113
International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) 5 มิ.ย 62 05-06-2562
7
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1114
International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019) 05-06-2562
16.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1077
สู่ความ สำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด 01-06-2562
13
บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
1144
The 4th Siriraj Stroke Conference 2019 31-05-2562
13
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
1126
Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning KT3 25-05-2562
12.8
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1132
การจัดการเรียนรู้เชิงบำบัดฟื้นฟูสำหรับนักสหวิชาชีพและครูการศึกษาพิเศษ (Rehabilitation Learning Activities for Health Professionals and Special Education Teachers) 25-05-2562
16
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51 to 210 of 160 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 02-1414281,1415064
120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยงานราชการ B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรสาร 02-1439753