เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

เลขบัญชีสภากายภาพบำบัด

โครงการอบรม

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1280
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการรักษาทางกายภาพบำบัดขั้นสูง 30-11-2562
55
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1281
Therapeutic Thai Massage for Musculoskeletal Disorders 30-11-2562
69.5
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1286
Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2563 30-11-2562
68
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1290
Motor control, motor learning and movement therapy 30-11-2562
20
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1292
Promoting health of all ages with Physical Therapy 30-11-2562
5.4
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1293
Scoliosis for functional disorders 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1294
PT in Knee Management 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1295
PARKINSON’s Training for FITNESS,HEALTH & WELLNESS 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1296
Land based and aquatic based exercises for all 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
1297
Musculoskeletal Ultrasound Imaging 30-11-2562
13
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
61 to 240 of 180 | Go to Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

* หมายถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน

ดูรายละเอียดกิจกรรม
รหัส
ชื่อโครงการ
ค้นหา

>>> หลักสูตรการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้การรับรอง

E-MAILcptethai@gmail.com

Copyright Physical Therapy Council,Thailand.All rights reserved. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด โทร 083-859-2312
88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
cptethai@gmail.com