แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Peripheral mobilization of upper extremity
รายละเอียดของกระทู้ หนูขอสอบถามเรื่องการขออนุมัติคะแนนโครงนี้หน่อยคะ ว่าทางศูนย์พิจารณาอนุมัติเมื่อไหร่คะ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ พลอยกมลPT

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.