แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ สอบถามเรื่องการขอคะแนนจากการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทครับ
รายละเอียดของกระทู้ ใบอนุญาตมี วันขึ้นทะเบียน 2556-10-06 วันหมดอายุ 2561-10-05 และเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัดมหิดล ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว โดยเริ่มศึกษาปี 2552 จบการศึกษาปี 2557 สามารถยื่นเรื่องขอพิจารณาเพื่อรับคะแนนได้ไหมครับ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ ชวาลวงศ์

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.