แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ คะแนนในการต่ออายุ
รายละเอียดของกระทู้ มีคะแนน60คะแนน เมื่อต่ออายุ ใช้คะแนน50คะแนน ส่วนคะแนนที่เหลือ สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไหม? และคะแนนที่เหลือจะมีอายุหลังจากอบรมกี่ปี? รบกวนด้วยค่ะ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ Pt_j

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.