แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ วิทยากร หรือผู้อภิปรายร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ทางกายภาพบำบัด
รายละเอียดของกระทู้ เรียนสอบถามกรณีที่เราเป็นวิทยากร หรือผู้อภิปรายร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ทางกายภาพบำบัด เราต้องยื่นเรื่องต่อสภาภายในกี่วัน เดือน และต้องแนบเนื้อหาที่สอน ภาพการเป็นวิทยากร ต่อสภาอย่างไร ค่าธรรมเนียมต่อเรื่องเท่าไหร่ครับ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ พิชัย ปาพันธ์

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.