แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ คะแนนประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันยังไม่มีคะแนนเลยค่ะ
รายละเอียดของกระทู้ หัวข้อ 802 - ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช จำนวน 18 คะแนน เมื่อเดืิอนกันยายน ไม่เห็นมีคะแนนขึ้นเลยค่ะ ไม่ทราบว่าต้องติดต่อไปที่หน่วยงานไหน
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ จารุพรรณ ธิติเลิศเดชา

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.