แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ คะแนนอบรมคณะแพทย์ 3สถาบัน
รายละเอียดของกระทู้ เคยสอบถาม ได้คำตอบว่ารอให้หน่วยงานที่จัดอบรมส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมาที่ศูนย์ คะแนนจะปรากฎภายใน60วัน เหลืออีก6วันนะค่ะ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ นางชนิดา ธีรเชษฐมงคล

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.