แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ คะแนนอบรมคณะแพทย์ 3สถาบัน
รายละเอียดของกระทู้ เลยกำหนด60วันแล้วค่ะ เมื่อไรทางศูนย์จะศึกษาและลงคะแนนให้ค่ะ ควรติดตามก่อนหน้านี้และบันทึกคะแนนให้เรียบร้อยภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดกำหนด
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ นางชนิดา ธีรเชษฐมงคล

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.