แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ ถูกตัดสิทธ์ถอนชื่อก่อนวันประกาศ
รายละเอียดของกระทู้ ผู้จัดอบรมตัดสิทธ์คนอบรมก่อนวันประกาศปิดเพราะเห็นแก่เงิน ข้าราชการมีระเบียบการยื่นขออนุญาติ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.