แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ อบรมรหัส 704 ไปตั้งแต่เม.ย. คะแนนยังไม่ขึ้น
รายละเอียดของกระทู้ ฝากตรวจสอบของ ก.1889 นางกัญลักษณ์ วรรณรัตน์ คะแนนการเข้าอบรม รหัส 704 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques อบรมไปตั้งแต่เดือนเมย. คะแนนยังไม่ขึ้นค่ะ ..คะแนนหลังจากนั้นขึ้นหมดเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ กัญญลักษณ์ ก.1889

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.