แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ ขออัพเดทแต้ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลค่ะ
รายละเอียดของกระทู้ เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนามสกุล และในระบบมีการอัพเดทชื่อและนามสกุลแล้วแต่ว่าแต้มยังไม่ขึ้นค่ะ โดยมีการอบรมหลังจากเปลี่ยนนามสกุล ทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้ 1. รหัสกิจกรรม---514 ชื่อกิจกรรม---Clinical Application of Elastic Therapeutic Tape for Orthopedics Conditions ช่วงที่ 2 สถาบันที่จัด---คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่จัด---2558-12-22 จำนวนหน่วย---7 2. รหัสกิจกรรม---545 ชื่อกิจกรรม--- Update Practice of Combine Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense or Non-Sense สถาบันที่จัด---คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่จัด---2559-03-24 จำนวนหน่วย---6 3. รหัสกิจกรรม---602 ชื่อกิจกรรม--- *Aging : Physiology and Care สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย สถาบันที่จัด---คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ] วันที่จัด---2559-06-20 จำนวนหน่วย---15.2 4. รหัสกิจกรรม---807 ชื่อกิจกรรม---การประดิษฐ์เก้าอี้ประยุกต์สำหรับเด็กพิการทางกายที่ไม่สามารถนั่งเองได้ด้วยกระดาษลูกฟูก สถาบันที่จัด---คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่จัด---2560-09-27 จำนวนหน่วย---14 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอัพเดทข้อมูลในระบบให้อีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ วิมลรัตน์
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ วิมลรัตน์ จารุเมธิตานนนท์

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.