แพทยสภา
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด


อ่านกระทู้
หัวข้อกระทู้ โปรดเช็คคะแนนให้อีกครั้ง
รายละเอียดของกระทู้ เรียน ผอ.ศูนย์ฯ ผมได้ผ่านการอบรมที่ มช เรื่อง Mobilization-With-Movement: Sciences and Practices for Management of Musculoskeletal Problems ช่วงวันที่ 20-22 ธค 60 และเข้าอบรมทุกวัน ลงชื่อทุกวัน ทำไมค่าคะแนนที่ได้เพียง 12.4 คะแนน (ตามประกาศในระบบ ผู้เข้ารับการอบรมนี้จะได้ 19 คะแนน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเช็คคะแนนให้อีกครั้งและแจ้งให้ผมทราบด้วย วิชัย wiceun@yahoo.com
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ วิชัย

ยังไม่มีผู้ใดตอบกระทู้ของคุณ

 

ตอบกระทู้
รายละเอียดของกระทู้
ชื่อผู้ตอบกระทู้
 


Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved.