การลงทะเบียนอบรม ThaiPT.ORG

 

ชื่อสินค้า Hall1: No brain No pain ราคา 5,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall2: Stroke Rehabilitation ราคา 5,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall3: New Technology for PT ราคา 3,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall4: Design for Aging ราคา 5,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Orchid1: Health Care Business Strategy ราคา 3,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า GrandHall: 1Day Register ราคา 1,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า GrandHall: 1Day Register for Member ราคา 750.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall1: No brain No pain for Member ราคา 4,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall2: Stroke Rehabilitation for Member ราคา 4,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall3: New Technology for PT Member ราคา 2,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall4: Design for Aging for Member ราคา 4,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Orchid1: Health Care Business Model for Member ราคา 2,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อ
Shopping Online สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ThaiPT.ORG @ 2018