การลงทะเบียนอบรม ThaiPT.ORG

 

ชื่อสินค้า Hall1: Sport PT New Tools ราคา 4,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall2: Technology for PT ราคา 3,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall3: Mvt Assess for Neuo ราคา 4,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall4: Ergonomics: Roles of Physical ราคา 4,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า GrandHall: 1Day Register ราคา 1,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า GrandHall: 1Day Register for Member ราคา 1,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall1: Sport PT for Member ราคา 4,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall2: Technology PT for Member ราคา 2,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall3: Movement assessments for neurological improvement ราคา 4,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า Hall4: Ergonomics: Roles of Physical ราคา 4,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า สมัครสมาชิกรายปี ราคา 1,100.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อชื่อสินค้า สมัครสมาชิกตลอดชี ราคา 5,500.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อ
Shopping Online สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ThaiPT.ORG @ 2018