การลงทะเบียนอบรม E-learning CPTE.ORG

 

 
1.เลือกหลักสูตร                2.คลิกรายละเอียดวิชา              3.เลือกลงตะกร้าสินค้า                 4.กดสั่งซื้อ

ชื่อสินค้า ชุดวิชา พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับ๑๕หน่วยคะแนน ราคา 1,000.00 บาท

รายละเอียด สั่งซื้อ
Shopping Online ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด CPTE.ORG @ 2017